TEHLIKELI MADDE REHBERI

Tehlikeli Maddelerimizi Tanıyalım Rehberi; tehlikeli maddelerin “üretimi, paketlenmesi, depolanması, elleçlenmesi, kullanılması ve taşınması” sırasında yangın ve kazaları minimum seviyede tutabilmek ve çalışan personelin kullandığı tehlikeli maddelerin hangi sınıf tehlikeli madde olduğunu anlayabilmesini sağlamak, bu maddelerin sağlık ve yangın açısından ne tür tehlikelerinin olduğunu bilmesi, yangın durumunda nasıl müdahale etmesi gerektiğini bilmesi, döküntü ve saçılmalarda bu maddelerin nasıl temizlenip bertaraf edilmesi gerektiği ve kaza durumunda kazazedeye nasıl müdahale edilmesi konusunda çalışanları bilinçlendirmek için firmalara özel olarak AREL ADR TMGDK tarafından hazırlanmaktadır.

2018@Arel ADR