EĞİTİMLER

ADR Bölüm 1.3 te Belirtilen Eğitimlerin Verilmesi;

2010 yılında ADR’ye taraf olan Türkiye 2015 yılı itibariyle Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınması hakkında Yönetmelik kapsamında ADR hükümlerini uygulamaya başlamıştır. Bu hükümlerden bir tanesi Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanının uygulayacağı Eğitimlerdir. Bu eğitimler; ADR Genel Bilinçlendirme Eğitimi, Göreve Özgü Eğitim (Güvenli Yükleme-Boşaltma ve Depolama Eğitimi), Emniyet Eğitimi” başlıklarından oluşmaktadır. AREL ADR olarak uzman kadromuzla birlikte bu eğitimleri belirli periyotlarda hizmet verdiğimiz firmalarda ilgili personellere vermekteyiz ve eğitim sonrasında ise verdiğimiz eğitimin kalitesini ölçmek için sınav yapmaktayız. Sınav neticelerine göre gerek görülmesi durumunda eğitimlerimizi tekrar gerçekleştirmekteyiz. 

GENEL BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

– Genel Kanunlar
– Genel Tehlike Özellikleri, Sınıflar
– Hazırlanması Gereken Evraklar
– Araç ve Taşıma Çeşitleri, Paketlemeler, Donanımlar
– Etiketleme ve İşaretlemeler
– Taşımanın Gerçekleştirme Kuralları
– Yetkililer ve sorumlulukları
– Cezalar

GÖREVE ÖZGÜ EĞİTİM

Yükleme, paketleme, doldurma, boşaltma, sevkiyat, dokümantasyon  işlemlerini yerine getiren personelin görev ve sorumluluklarına orantılı olarak verilmesi gereken bir eğitimdir. 
Eğitim periyodik aralıklarla yenilenmelidir. ADR ve Yönetmeliklerimizde eğitim yenileme süreleri belirlenmemiştir. Eğitimin ulusal veya uluslar arası değişikliklerde bilgilendirme ve yılda bir yenilenme olarak planlanmasını  uygun bulmaktayız.

EMNİYET EĞİTİMİ

Bu eğitim Tehlikeli Madde Envanterinde belirtilen maddelerin alımı, boşaltılması, depolanması, kullanılması, yüklenmesi, sevkiyatı ve  Tehlikeli Atık Envanterinde Belirtilen atıkların depolanması, yüklenmesi ve sevkiyatı sırasında ADR kurallarının uygulanması için oluşturulan dokümanları ve envanterde belirtilen tehlikeli maddelerin neden olacağı yangın, yaralanma, dökülme vb. kazaları minimum seviyede tutabilmek ve çalışan personelin kullandığı maddelerin hangi sınıf tehlikeli madde olduğunu anlayabilmesi, bu maddelerin sağlık ve yangın açısından ne tür tehlikelerinin olduğunun bilinmesi, yangın durumunda nasıl müdahale edilmesi, dökülme ve saçılmalarda bu maddelerin nasıl temizlenip bertaraf edilmesi gerektiği ve kaza durumunda nasıl müdahale edilmesi konusunda kaynak olması maksadıyla AREL ADR tarafından hazırlanarak TEHLİKELİ MADDELERİMİZİ TANIYALIM VE EMNİYET EĞİTİMİ adı altında verilmektedir.

GÜVENLİ DEPOLAMA EĞİTİMİ

Tehlikeli Maddeler özelliklerine göre tehlikeler içermektedirler. Bazı tehlikeli maddeler yakıcı özellikte iken bazılar yanıcı özelliğine sahiptirler. Tehlikeli maddeler bu özelliklerine göre 9 ana risk derecesine ayrılmaktadırlar. İşletme ve tesis güvenliği, çevre güvenliği ve insan güvenliği açısından bu maddeler risklerine uygun olarak depolanmalıdırlar. Çalışan personele; DEPOLAMA MATRİSİ hazırlanarak doğru bir şekilde nasıl depolama yapılması gerektiği, hangi maddelerin depolanamayacağı veya ayrı depolanması gerektiğinin anlatıldığı eğitim.

2018@Arel ADR