ADR SISTEM KURULUMU

ADR Sistem Kurulumu 8 adımda gerçekleştirilmektedir. 
ADIM 1:

 1. Firmanın “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi(TMFB)”nin alınıp alınmadığının sorgusu yapılır. Firma TMFB sini almış ise, uzman danışmanlarımız tarafından kontrolü yapılır ve gerekli görülmesi halinde güncellenmesi yapılır. TMFB si firma tarafından alınmamış ise, Firmanın taraf ve sorumlulukları belirlenir ve gerekli belgelerin hazırlanması sağlanarak ilgili bölge müdürlüğüne başvurusu yaptırılır.
 2. TMFB alındıktan sonra firmada görev yapacak TMGD’nin sistem üzerinden ataması yapılır ve firma yetkilisine de onaylatılarak sistem çıktısı alınır ve danışman atama işlemi gerçekleştirilir. Alınan sistem çıktısı Firmanın ADR Dosyasında saklanır.
 3. TMGD çalışmaya başlamadan önce firma hakkında bilgi sahibi olmak için tesis incelemesi yapar. Bu inceleme aşağıdaki kısımlardan oluşur.
 4. Üretim Alanları,
 5. Depo-Antrepo Alanları,
 6. Yükleme ve Boşaltma Alanları,
 7. Atık Sahası,

ADIM 2:
Firmada işlem gören ADR Kapsamındaki Tehlikeli Maddelerin(alınan, boşaltılan, yüklenen, gönderilen, doldurulan) tespit edilmesi için;

 1. Hammadde ve Ürünlerin MSDS lerinin kontrolü yapılır. ADR Kapsamında olan maddeler belirlenir ve sınıflarına ayrılarak Tehlikeli Madde Envanteri hazırlanır.
 2. Yıllık Atık Miktarları incelenerek ve Atık Sahasındaki atıklar kontrol edilerek ADR Kapsamında olan Tehlikeli Atıklar tespit edilir ve Atık Envanteri hazırlanır.

ADIM 3:
Tehlikeli Madde Planı hazırlanır.
Bu Plan; Tesiste kullanılan Tehlikeli Maddelerin kontrol altına alınarak olumsuz etkilerinden çevre ve çalışanların korunması amacıyla oluşturulması gereken bir plandır.

 1. Bu Planda, Tehlikeli Maddelerin taşınması, depolanması, kullanımı, atıkların kontrolü ve bertaraf edilmesi ile ilgili uygulamalar tarif edilir.
 2. Kullanılan Tehlikeli Maddelerin adı, sınıfı, kullanıldığı bölümler, risk derecesi ve maruz kalındığında yapılması gerekenler, depolama koşulları, kullanılması gereken koruyucu ekipmanların neler olduğunu gösteren “Tehlikeli Madde Rehberi” hazırlanır.
 3. ADIM 4:
 4. ADR 1.10 Kapsamındaki Güvenlik Planının Hazırlanması.

ADIM 5: 
Tehlikeli Madde Envanterini oluşturulmasından sonra;

 1. ADR Kapsamında ki muafiyetler belirlenir.
 2. UN nolu ambalaj kodları belirlenir.
 3. Uygun araç ve tank kodları belirlenir.
 4. Tünel kısıtlama kodları belirlenir.
 5. Etiket, Levha ve Turuncu Plaka işaretleri belirlenir.
 6. Taşıma Evrakı formatı belirlenir ve firmanın kullandığı irsaliye programına entegre edilerek otomatik olarak hazırlanması sağlanır.
 7. Depolardaki tehlikeli maddelerin, depolama kurallarına uygunluğunun kontrolü yapılır.
 8. Prosedür ve Talimatlar hazırlanır.

Kontrol listeleri hazırlanır.
ADIM 6:
Adım 5 teki başlıklar belirlendikten sonra firmanın ADR Durum tespitini yapmak için tekrar tesis incelemesi yapılır ve giderilmeyen eksiklikler belirlenir.
ADIM 7:
Tehlikeli Maddelerin taşınması faaliyetlerinin belirlenmesi ve mevzuata uygun taşıma sisteminin oluşturulması için aşağıdaki maddeler belirlenir.

 1. Tanker taşımacılığı yapılıyorsa Araçların Uygunluk Belgesi kontrolü,
 2. ADR onaylı ambalaj kontrolü,
 3. Araç ve Ambalajların etiket ve işaretlerinin kontrolü,
 4. SRC-5 Belgesine sahip sürücü kontrolü,
 5. Araçlarda Yazılı Talimat kontrolü,
 6. Karışık yükleme yasaklarına dikkat ediliyor mu? Kontrolü,
 7. Uyarı Cezaları /  Faaliyet durdurma,
 8. Sınıf 1 ve Sınıf 7 maddelerinin taşınmasında “Taşıma İzin Belgesi” kontrolü,

Araçlarda “Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi” kontrolü
ADIM 8:
ADR Bölüm 1.3 Kapsamındaki aşağıdaki eğitimlerinin ilgililere verilmesi,

 1. ADR Bilgilendirme Eğitimi,
 2. ADR Göreve Özgü Eğitim,
 3. Emniyet Eğitimi,
 4. ADR Depolama Eğitimi,

Yukarıdaki adımlar yerine getirilerek firmanın ADR Kurallarına uygunluğu yerine getirilmiş olur.

2018@Arel ADR