ADR – TMGD HAKKINDA

ADR; 30 Eylül 1957 tarihinde‘’Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Luxemburg, Hollanda, İsviçre, İngiltere’’ kuruculuğunda ADR (Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması) kabul edilmiştir.

22 Mart 2010 tarihinde Türkiye ADR’yetaraf olmuş ve 31 Haziran 2015 tarihi itibari ile ülkemizde de uygulanmaya başlanılmıştır. 01 Eylül 2014 tarihi itibari ile dünyada 48 ülke ADR’ye taraf olmuştur. Ülkemizde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bağlı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü yetkilendirilmiştir.

Bu kapsamda hanği firmaların Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) ve danışmanlık hizmetine ihtiyacı vardır.

Tehlikeli maddelerinKarayolu ,Demiryolu  ve Denizyolu araçları ile taşınması ile bağlantısı olan Firmalar TMFB ve en az bir kişi olmak üzere TMG Danışmanı ilgili olan taşıma türüne göre bulundurmalı veya dişardan sözleşme şartına bağlı olarak destek almalıdırlar.

Kimler Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorunda?

TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE’nin;

  • Madde 5-(1):Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlardaişlem yapan; “dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecisi”olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.
  • Sınıf 1(Patlayıcı maddeler), Sınıf 6( zehirli ve bulaşıcı maddeler) ve Sınıf 7(radyoaktif maddeler) kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler, herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alan firmalarda; Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) bulundurmak zorundadır.

Kimler TMGD bulundurmak zorunda?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) Tebliği’nin

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ,

  1. Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, ‘’gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan’’olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmeleri,
  1. Miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler TMGD bulundurmak zorundadır.
2018@Arel ADR