DÖKÜMANLAR

İşletmelerin faaliyet alanlarına göre iştirak ettikleri Tehlikeli Maddelere ilişkin ADR süreçlerinin (taşıma, boşaltma, yükleme, depolama, sevkiyat, acil durumlar) takibini yapabilmeleri ve ADR mevzuatına uygun olarak ilgili prosedür ve talimatların firmalara özel hazırlanmasını yapıyoruz.

DOKÜMANLAR;

İşletmelerin faaliyet alanlarına göre iştirak ettikleri Tehlikeli Maddelere ilişkin ADR süreçlerinin (taşıma, boşaltma, yükleme, depolama, sevkiyat, acil durumlar) takibini yapabilmeleri ve ADR mevzuatına uygun olarak ilgili prosedür ve talimatların firmalara özel hazırlanmasını yapıyoruz. Firmada kurulan ADR sisteminin işlevselliğinin takibinin yapılması ve hazırlanan dokümanların devamlı olarak güncel olması ve değişikliklerin firma kalite sistemine entegre edilerek revizyonun yapılması ve bu işlemler yapılırken eksik bir nokta bırakmayarak hem firma güvenliğini temin etmek hem de yetkililer tarafından firmada yapılan denetimlerde yaptırımlarla karşılaşmamak için Asgari olarak aşağıdaki dokümanlardan oluşan ADR Dosyasını hazırlayarak işletmede saklanmasını sağlıyoruz.

1) ÖNSÖZ
2) TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ (TMFB)
3) TEHLİKE İKAZ İŞARETLERİ
4) TEHLİKELİ MADDE DEPOLAMA MATRİSİ
5) TEHLİKELİ HAMMADDELERİN LİSTESİ
6) TEHLİKELİ HAMMADDELERİN ÖZEL HÜKÜMLERİ
7) TEHLİKELİ HAMMADDELERİN ETİKET VE ÖZELLİKLERİ
8) TEHLİKELİ ATIKLARIN LİSTESİ
9) TEHLİKELİ ATIKLARIN ETİKET VE ÖZELLİKLERİ
10) BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİNE KATILIMCI FORMU
11) BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ İÇERİĞİ
12) GÖREVE ÖZGÜ VE EMNİYET EĞİTİMİ KATILIMCI FORMU
13) GÖREVE ÖZGÜ EĞİTİMİ İÇERİĞİ
14) EMNİYET EĞİTİMİ (TEHLİKELİ MADDELERİMİZİ TANIYALIM REHBERİ) İÇERİĞİ
15) ADR EĞİTİM SEMİNERİ SERTİFİKALARI
16) YAZILI TALİMAT
17) TAŞIMA EVRAKI FORMATI
18) ACİL MÜDALALE PROSEDÜRÜ
19) KİMYASAL KİT KULLANIM KURALLARI
20) TEHLİKELİ MADDE YÜKLEME VE SEVKİYATI TALİMATI
21) TEHLİKELİ ATIK MADDE YÜKLEME VE SEVKİYATI TALİMATI
22) TEHLİKELİ MADDE ALIMI VE BOŞALTILMASI TALİMATI
23) TANK YÜKLEME VE BOŞALTMA TALİMATI
24) ÖRNEK SATINALMA PROSEDÜRÜ
25) TEDARİKÇİ FİRMA KONTROL FORMU
26) ALICI VE BOŞALTAN KONTROL FORMU
27) TEHLİKELİ MADDE YÜKLEME VE SEVKİYAT KONTROL FORMU
28) TEHLİKELİ ATIK YÜKLEME VE SEVKİYAT KONTROL FORMU
29) KONYEYNIR ATIK YÜKLEME KONTROL FORMU
30) TANKER KONTROL FORMU
31) ADR KAPSAMINDA FİRMADA YAPILAN ÇALIŞMALAR
32) TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
33) TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI TEBLİĞİ
34) TEHLİKELİ MADDE TAŞIMA
CILIĞI GENELGESİ
35) 2017 YILI CEZALAR 
36) 2016 YILLIK FAALİYET RAPORU
37) TMGD SERTİFİKASI
TMGD SÖZLEŞMESİ

2018@Arel ADR